Persoonsgegevens
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier of e-mail. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld. Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. U kunt uw gegevens laten verwijderen door een e-mailbericht te zenden aan info@flowresulting.nl met het verzoek hiertoe.

Wijzigingen Privacy Statement
De tekst van dit privacystatement kan door flowresulting worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u een email sturen naar info@flowresulting.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die (in de toekomst) via deze website via links kunnen worden bezocht.

Copyright & auteursrechten
Flowresulting bezit het copyright van deze site. Publicatie of gebruik anderszins is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van rechthebbende.